Top Stories

Az Üzleti, Válalkozói és Innovációs Minisztérium felelős a vállalkozással, innovációval, az üzletszabályozással és a dolgozók védelmével kapcsolatos kormánypolitika alkalmazásáért és fejlesztéséért. A Minisztérium felelősségei közé tartozik a cégregisztráció, a fogyasztóvédelem, a munkahelyi kapcsolatok és a munkafeltételek. A Minisztériumnak 6 szekciója van, beleértve a munkaügyi szekciót.

A védett nyilatkozatokkal kapcsolatos 2014-es törvény (Protected Disclosures Act 2014) célja azon személyek védelme, akik felhívják a figyelmet lehetséges munkahelyi méltánytalanságokra. A 2014. július 15.-én életbe lépett törvényt a belső informátorok törvényének (whistleblower legislation) nevezik. A törvény rendelkezik jóvátételről azon munkavállalók számára, akiket elbocsájtottak vagy egyéb módon büntettek azért, mert munkahelyi méltányosságot jelentettek.

A Workplace Relations Commission-t (WRC) 2015. október 1.-jén alapították a munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény (Workplace Relations Act 2015) értelmében. Ez a szervezet átvette a Nemzeti Munkajogi Hatóság (National Employment Rights Authority), a Munkakapcsolatok Bizottsága (Labour Relations Commission) és az Esélyegyenlőségi Döntőbíróság (Equality Tribunal) igazgatójának funkcióit, illetve bizonyos funkciókat a Munkaügyi Fellebbviteli Döntőbíróságtól (Employment Appeals Tribunal (EAT)). Habár a Munkaügyi Fellebbviteli Bíróság fellebbviteli funkcióját átadták a munkaügyi bíróságnak, amely az összes munkaügyi kapcsolatokat érintő fellebbezés egyedüli fellebbviteli szerve.

A Workplace Relations Commission-nek van egy közbenjáró szolgáltatása, amelynek célja a munkahelyi viták és nézeteltérések megoldása különösen egyének vagy kisebb csoportok között.

Az áldozathibáztatás fogalmát használják annak kifejezésére, amikor a munkáltató kedvezőtlen bánásmódban részesíti a munkavállalót a munkavállaló bizonyos tettei miatt. Néhány munkajogi törvény védi a munkavállalót az áldozathibáztatástól, amennyiben az a törvényben meghatározott jogaival él vagy szeretne élni. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató nem büntetheti vagy bocsájthatja el, illetve nem részesítheti kedvezőtlenebb bánásmódban a munkavállalót és nem változtathatja meg annak munkafeltételeit sem kedvezőtlen módon. Néhány törvény az említetteket a munkavállaló büntetéseként, míg más törvény a munkavállaló áldozathibáztatásaként határozza meg.

A munkahelyi kapcsolatokról szóló 2015-ös törvény (Workplace Relations Act 2015) értelmében a munkaügyi bíróság az egyetlen fellebbviteli testület az összes munkahelyi kapcsolatokról szóló fellebbezés esetén, beleértve azokat a fellebbezéseket, amelyeket korábban a munkaügyi fellebbezési döntőbíróság (Employment Appeals Tribunal) hallgatott meg. Fellebbezést be lehet nyújtani a Workplace Relations Commission döntőbírája által hozott döntések ellen. A munkaügyi fellebbezési bíróság továbbra is meghallgatja azokat a fellebbezéseket, amelyeket a munkahelyi kapcsolatról szóló 2015-ös törvény 2015. október 1.-jei hatályra lépése előtt nyújtottak be.

2018 karácsonyán írta alá Írország elnöke azt a foglalkoztatással kapcsolatos (vegyes rendelkezésekről szóló) 2018-as törvényt (Employment (Miscellaneous Provisions) Act 2018), amely idén március 4.-én lépett életbe. Ez a törvény a legfontosabb munkajogi törvény lett az elmúlt 20 év folyamán.

A napokban kaptam egy igen érdekes megkeresést, amely félreértelmezésre alapuló pontatlan információt tartalmazott azzal kapcsolatban, mennyi idős korától lehet a gyermeket egyedül hagyni. Az olvasó kérdése így hangzott:

“Azt szeretném kérdezni, hogy valóban van-e az a törvény, hogy a 12 éves kor alatt a gyerekek nem tartózkodhatnak az utcán és otthon se egyedül? Mi idén szerettünk volna kiköltözni, de megtudtuk, hogy van ez a törvény.”

Mivel mostanában népszerű téma a 2018-as családon belüli erőszakkal kapcsolatos törvény, ezért úgy gondoltam hasznos részletesen bemutatni a törvény által hozott főbb változásokat, melyek a következők:

Kényszerházasság

A kényszerházasság definíciót olyan házasságokra használják, ahol vagy az egyik, vagy mindkét fél beleegyezés nélkül vagy akarata ellenére kötött házasságot. A kényszerházasság különbözik az előre elrendezett házasságtól, amely során mindkét fél beleegyezik szüleik vagy harmadik fél segítségébe, hogy megfelelő házastársat találjanak számukra.

Az előző cikkben megismertük mi az a kiegészítő jóvátétel, illetve milyen tényezőket vesz a bíróság figyelembe a kiegészítő jóvátétel meghozatalakor. Ebben a cikkben a különböző előkészítő rendeleteket vesszük sorra.

Miért szükséges a kiegészítő jóvátétel?

A kiegészítő jóvátétel a házasság fölbomlásának következményeit szabályozza. Ezek a következmények azonnaliak és jelentős nehézséget okoznak mindkét félnek. Nestor meghatározásában a jóvátétel célja az igazságos és egyenlő mértékű vagyon- és tőkemegosztás a felek közt.

Felhívjuk az Amerikai Egyesült Államokba utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy tervezett utazásuk előtt részletesen tájékozódjanak a legális tartózkodás feltételeiről és a belépés szabályairól. Az Egyesült Államok hatóságai a vonatkozó jogszabályokat az országba belépni kívánó és már ott tartózkodó valamennyi külföldi állampolgár esetében a korábbiaknál szigorúbban alkalmazzák. A tartózkodási szabályok megszegése halaszthatatlan hatályú következményekkel, valamint hosszú távú hátrányokkal jár.

Az Irish Independent összeszedte a 10 legjobb karácsonyi vásár helyszínét Európában. Lesznek közöttük meglepőek is, illetve nekünk kevésbé meglepő is.

Autóval? Írországba??? Megőrültél? Ez szokott lenni az első reakció az ötlet hallatán. Valóban érthetetlenül hangzik, de legyünk megértőek. Nem mindenkinek parkol otthon a garázsban egy repülőgép. Egyszerű ember meg azzal gazdálkodik, ami van neki.

Drága, egyetlen kicsi bogaraim, 
Úgy örülök, hogy okosak vagytok és tudjátok, hogy mire gondoltok magatokban. De tényleg!

A vita az egyik leghasznosabb szellemi tevékenység az emberi történelem során. Mégis sokan vagy kerülik ezt alkalmazni, vagy azt hiszik ugyan, hogy vitatkoznak, de csak okoskodnak.

Mivel ma Halloween van, egy turisztikai érdekességet állítottam össze azoknak, akiket érdekel, vajon tényleg van-e élet a halál után. Ez a cikk Írország állítólagos kísértetjárta helyeit sorolja föl.